Blomsterkonst...

Välkommen att botanisera bland

många bilder från blommande

utställningar, installationer och

evenemang som formgivits av

Gunnar Kaj.

Här finns också information om

kurser och föredrag och om

Gunnar Kajs böcker och artiklar.


+46 (0)733 77 88 07


Gunnar Kaj
Tegnérlunden 9

SE 111 61 Stockholm

Allt flyter - på torra land.

 
Krönika för tidningen Hemträdgården
 
Som nybörjare i trädgården trodde jag att där fanns stabilitet. Att man kunde planera, komponera och plantera med fasta värden. Att en planta är en planta, ett träd är ett träd och att de skulle växa och utvecklas på ett förväntat sätt. Men tji! Allt är föränderligt och flytande därute. Trädgården är ett gungfly!
     Väder och vindar växlar och växterna beter sig på helt oväntade sätt. Något nyplanterat tar fart när våren blir mild, något annat tynar sakta bort när jordmånen inte är den rätta. En ros fryser, ett ogräs tar över, en perenn frodas, en annan ger upp.
     Ta snödropparna. Vad hände med alla mina snödroppslökar? Fler och fler blev de för varje vår, en underbar, sakta tilltagande blomning. Varje år grävde jag upp några tuvor, delade på lökarna ”in the green” och satte ner dem i jorden igen på nya ställen för att sprida. Men så började blomningen avta. Varför? Beror minskningen på den väldigt blöta sommaren för några år sedan eller torkade de bort efter den snustorra sommaren året därpå? Var är ni små lökdjäklar?
     Ett slånbärssnår fanns på tomten och vi lät det stå och frodas med sin vackra runda buskform. Oj, så många skott i ytterkanten varje säsong. Lätta att dra upp, men själva rotmassan nere i backen blev allt kraftigare. Det lilla snåret förvandlades till en gigantisk, trasslig och taggig vägg med överhäng högst upp. Dags att försöka formklippa. Men snåret svarade inte bra på ansning, det blev grönt i periferin men allt mer glest och tragiskt inne i buskagets centrum. Nu måste vi låta gräva upp hela rasket, det behövs minst en liten grävskopa.
      I kryddlandet pågår ett tyst krig. Malörten som tidigare var stor och pampig är nu utmobbad av kungsmynta. Åbrodden intill har alldeles drunknat i citronmelissen som är enastående välmående och vacker.
     Den som påstår att trädgård är tråkigt vet inte vad hen pratar om. Om det ser ut som platsen för lugn och långsamhet är det bara på ytan. Vad som helst kan hända! Det borde vara en god miljö för någon med kontrollbehov, med alla möjligheter att ordna, rensa, tukta och klippa, så i räta rader och skära raka kanter. Men med all denna växtkraft och föränderlighet kan trädgården bli den ordningsammes plåga.
     Det sägs att trädgårdsintresse kommer med åren, att man måste uppnå en viss mognad för att förstå njutningen i odling. Kanske är det också först den fullvuxne som förmår uthärda allt det motsägelsefulla i trädgården, att än blir det si - än så. Med ålder tilltar inte bara tålamod utan också beredskapen att acceptera osäkerhet, ingenting blir riktigt som det ska eller som man tänkt. Ska man kunna behålla trädgård som intresse måste viljan att styra övergå i förundrat accepterande av all denna odlingens ovisshet.
 
Gunnar Kaj